De definitieve gids voor re-intergratie amersfoort

Terugkeren tot een werkvloer, na een langdurige uitval via ziekte of anderszins noodgedwongen verzuim, kan zijn doorgaans geen kwestie met ‘gewoon een draad alweer oppakken’. Dit is ons stap waar genoeg conditie en veerkracht, (alleen)fiducie en motivatie wegens nodig kan zijn.

Via de volgende elementen werken we naar een energieke, duurzame werkhervatting en ons voor je passende, andere baan:

Het kan zijn tevens niet zo gek, indien jouw onwel wordt probeer jouw te behouden hetgeen er bestaan. In de coaching schenken we aandacht met de situatie waarin jouw terug bent gekomen, juiste loslaten met het verleden en de zorg verleggen van beperkingen tot opties. Het opnieuw gluren tot mogelijkheden, geeft kansen en perspectief.

• Omdat we jarenlange werkervaring beschikken over • Omdat we over ons breed relatienetwerk    bezitten

Kan zijn de medewerker lang onwel en heeft u binnen uw persoonlijk bedrijf nauwelijks verschillende, passende functie beschikbaar? Dan bent u verplicht op zoek te gaan naar externe arbeidsmogelijkheden, dit zogenaamde re-integratie 2e spoor. Wanneer u dan ook een tweede spoor te laat inzet en niet voldoet aan de eisen vanuit de Wet Correctie Poortwachter loopt u dan ook risico het daar ons loonsanctie wordt opgelegd.

Holla Consult & Reïntegratie maakt met veel deskundigheid en enthousiasme werk aangaande uw reïntegratie. Ons eigen invalshoek staat voor het voorop.

Of u meteen hoog of laag bent opgeleid, arbeidsgehandicapt raakt ofwel een WW-uitkering heeft, Epheon heeft u dan ook een unieke aanpak in uw zoektocht naar werk: individueel, persoonlijk en specialistisch.

Aanmoedigen, kracht melden en doelgericht handelen; het is de werkwijze welke we hierbij toepassen. Wij werken resultaatgericht en zakelijk. Hierbij verliezen wij een moeilijke postitie, waarin lieden af en toe verkeren, ook niet uit dit oog.

Voor re-integratie na een lange ziekteperiode, is daar alang veel gebeurd. Veelal ben jouw alang een poos gedeeltelijk ofwel compleet behalve dit arbeidsproces. Ingeval gevolg van beperkingen mag je je huidige functie veelal niet meer uitvoeren. Doorgaans heb je de situatie waarin jouw terecht bent gekomen niet verwerkt.

Dit is vervolgens geoorloofd zinvol en bovendien kostenbesparend diensten in te aankopen welke het verzuim betreffende een medewerker terugbrengen en een re-integratie of werkhervatting in eigen ofwel ons andere functie bespoedigen.

In de re-integratie 2e spoor wordt daarna gekeken naar een vraag op de arbeidsmarkt en in het bijzonder here waar de vacatures te vinden bestaan.

Re-integratie 2e spoor is aan een orde indien een werknemer, wegens ziekte, geruime tijd ook niet in staat kan zijn om bestaan eigen werk uit te voeren en terugkeer voor zijn persoonlijk werkgever niet verdere mogelijk kan zijn. In dit 2e spoor re-integratie gaan wij op speurtocht naar werk het past voor de kwaliteiten en vaardigheden met betreffende man. Veelal ligt het accent op de beperkingen. We gaan juist vanwege een mogelijkheden. In het ontwikkeling van de terugkeer tot werk behalve de bedrijf (re-integratie 2e spoor) gaat er veel zorg moeten worden besteed juiste loslaten van wat men kan zijn overkomen en dit werk dat men heeft volbracht.

Wij staan wegens je klaar teneinde je relaas met te beluisteren en te bekijken die mogelijkheden er zijn. Neem hiertoe aanraking op betreffende vestiging Amersfoort.

m.v. coaching dat uw ondernemerscapaciteiten optimaal geraken ontwikkelt. CompanyStart zorgt tezamen betreffende u dan ook vanwege dit opstellen betreffende een realistisch businessplan, waarin ook het financiele en marketing & sales gedeelte volledig uitgewerkt geraken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *